KIRJALIK LAHUTAMINE

Kirjalikul lahutamisel tuleb kirjutada arvud üksteise alla ning seejärel lahutada sama järgu ühikud. Lahutamist alustatakse ühelistest.

tabel9

Punktid arvus olevate numbrite kohal tähendavad seda, et eelmisi ühikuid omavahel lahutades on sealt üks kümneliste ühik laenatud. Seega tuleb edasi arvutades  meeles pidada, et numbrid, mille kohal on punkt, on ühe võrra väiksemad.

 

Ligikaudset tulemust aitab hinnata ümardatud arvude vahe. Leiamegi selle eelmise näite kohta ümardades need arvud sajalisteni:

5467 ≈ 5500

3798 ≈ 3800

5500- 3800=1700

1669 ≈ 1700

 

Video. Miks kirjalikus lahutamises laenamine töötab?

Video. Lahutamine 3

Video. Lahutamine 4

Harjutus. Kirjalik lahutamine.

results loading