KOLMNURGA ALUS JA KÕRGUS

Kolmnurga tipust vastasküljele või selle pikendusele (nürinurkse kolmnurga puhul) tõmmatud ristlõiku (ja selle pikkust) nimetatakse kolmnurga kõrguseks.  Tähistame tavaliselt tähega h.

Kolmnurga aluseks nimetatakse seda kolmnurga külge, mille vastastipust kõrgus tõmmatakse. Tähistame tähega a.

Joonistel on tõmmatud kõrguseid erinevatele kolmnurkadele. Kolmnurga kõrguse võib joonestada igale kolmnurga küljele, seega võib aluseks olla iga kolmnurga külg.

 

Slaid: Kolmnurga kõrgus

results loading