KOLMNURGA ÜMBERRINGJOON JA SISERINGJOON

Ringjoont, mis läbib kolmnurga kõiki tippe, nimetatakse kolmnurga ümberringjooneks.

Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt on kolmnurga kõikide külgede keskristsirgete lõikepunkt.

158

Ringjoont, mis puudutab kolmnurga kõiki külgi, nimetatakse kolmnurga siseringjooneks.

Kolmnurga siseringjoone keskpunkt on kolmnurga kõikide nurkade nurgapoolitajate lõikepunkt.

159

Ümberringjoone raadiust tähistame sümboliga R ja siseringjoone raadiust tähistame sümboliga r.

160

results loading