KORRUTAMINE ARVUGA 100, JAGAMINE ARVUGA 100

Kui korrutame arvu sajaga lisame arvule lõppu kaks nulli.

N: 45*100= 4500

365*100=36500

Kui jagame kahe nulliga lõppevat arvu sajaga, jätame selle arvu lõpust ära kaks nulli.

N: 4500:100= 45

45600:100= 456

 

results loading