KÕRVUNURGAD

Kõrvunurkadeks nimetatakse kaht nurka, millel on üks ühine haar ja mille teised haarad koos moodustavad sirge. Kõrvunurkade summa on 180°.

tabel45

Tekkisid kaks nurka tipuga O: <AOC ja <COB, millel on ühine haar CO ning teised haarad moodustavad sirge AB. <AOC + <COB=180°

Näide 1: Arvuta teise kõrvunurga suurus, teades, et üks neist on 153°.

Kuna kõrvunurkade summa on 180°, siis leiab teise kõrvunurga, kui lahutada sellest 153°.

180°-153°= 27°

 

Vastus: Teise kõrvunurga suurus on 27°.

 

tabel78

 

results loading