RUUT

87

Ruuduks nimetatakse võrdsete külgedega ristkülikut.

Ruudul on neli tippu.

Ruudu kõik küljed on võrdse pikkusega.

Ruudu kõik nurgad on täisnurgad ehk 90o.

Ruudu diagonaal on 89

Ruudu ümbermõõt    P = 4a

P – ruudu ümbermõõt,

a – ruudu külje pikkus.

ümbermõõt = 4 • külje pikkus

Näide:

Leiame ruudu ümbermõõdu, kui ruudu külg a = 6 cm.

P = 4 • 6 = 24 (cm)

Vastus. Ruudu ümbermõõt on 24 cm.

 

Ruudu pindala    S = a2

S – ruudu pindala

a – ruudu külje pikkus

pindala = külje pikkus • külje pikkus

Näide:

Leiame ruudu pindala, kui ruudu külje pikkus a = 6 cm.

S = 62 = 6 • 6 = 36 (cm2)

Vastus. Ruudu pindala on 36 cm2.

Ruudu omadused: ruudu diagonaalid on teineteise suhtes risti, ruudu diagonaalid poolitavad üksteist ja ruudu diagonaal poolitab ruudu nurga.

88

results loading