KÜMNENDMURRU KUJUTAMINE ARVKIIREL

Paljudel skaaladel kasutatakse põhiühiku kümnendikosi, Näiteks joonlaudadele on märgitud põhiühikuna sentimeetrid, kuid sentimeetrid on veel jaotatud millimeetriteks.

Kümnendmurrud arvkiirel.

pic6

 

Simulatsioon. Kümnendmurrud arvkiirel.

Mäng. Kümnendmurrud arvkiirel. Battleship.

results loading