LIGIKAUDNE ARVUTAMINE, ÜMARDAMISE REEGLID

Arvutamisel tuleb paljudel juhtudel tulemusi ümardada, mistõttu saame samuti ligikaudseid arve.

Et ümardamisel tekkiv viga oleks võimalikult väike, siis on kokku lepitud ümardada ülespoole, kui esimene ärajääv number on 5, 6, 7, 8 või 9 ja arv ei muutu siis, kui see number on 0, 1, 2, 3 või 4.

Ümarda arv 123 450 tuhandelisteni: 123 450≈123 000

Ümarda arv 12,5678 sajandikeni: 12,5678≈12,57

Lisaks: Ümardamine

Harjuta: Ümardamine2

Ligikaudsete arvude täpsuse iseloomustamiseks kasutatakse tüvenumbrite mõistet.

Ligikaudse kümnendmurru tüvenumbrid on kõik selle arvu numbrid, välja arvatud arvu alguses olevad nullid (avanullid).

Näiteks arvus 0,0145 on kolm tüvenumbrit: 1, 4 ja 5; arvus 0,01045 on neli tüvenumbrit 1, 0, 4 ja 5

Ligikaudse täisarvu tüvenumbrid on selle arvu kõik numbrid, välja arvatud lõpunullid, mis asendavad ümardamisel kõrvaldatud numbreid.

Loe ja harjuta: Ümardamine

Ligikaudsete arvude liitmisel ja lahutamisel ümardatakse vastus kõige madalamale järguni, mis on olemas kõigis lähteandmetes:

N: Tee tehe ligikaudsete arvudega ja ümarda õige tüvenumbrini: 12,43 + 21,3 + 9,12 = 42,85 ≈ 43,9; 12 000 – 1400 = 10600 ≈ 11 000.

Ligikaudsete arvude korrutamisel ja jagamisel tuleb vastus ümardada nii, et selles oleks nii mitu tüvenumbrit, kui on vähima tüvenumbritega arvus esialgses tehtes.

results loading