Liitmine ja lahutamine saja piires üleminekuta

Kirjalik liitmine üleminekuta.

21

Liidame paremalt vasakule, ülemisele liidame alumise arvu ja vastuse kirjutame joone alla.

Ehk 5+1=6

2+6=8

Kirjalik lahutamine üleminekuta.

22

Lahutame paremalt vasakule, ülemisest lahutame alumise arvu ja vastuse kirjutame joone alla.

Ehk 7-3=4

6-4=2
Enesekontrolliks:

results loading