MAHUÜHIKUD

Anumate mahtu ja vedelike kogust mõõdame liitrites.

Mahuühik on liiter (l).

1 liiter = 10 detsiliitrit (dl)

1 liiter = 100 sentiliitrit (cl)

1 liiter = 1000 milliliitrit (ml)

results loading