MITMUSE NIMETAVA LÕPU ÕIGEKIRI

Kui esemeid või elusolendeid on mitu, kirjutame sõna lõppu- d.

Näiteks: poisid, kassid, lauad, sidrunid

 

Enesekontrolliks:

  1. Kirjuta sõna mitmuses
results loading