MURD. KUIDAS LEIDA OSA? KUIDAS LEIDA TERVIKUT?

Kui me jagame terviku mitmeks võrdseks osaks, siis saame näidata iga osa sellest tervikust murruna.

1 õun on lõigatud neljaks tükiks. See jagatakse nelja lapse vahel. Iga laps saab ühe neljandiku õunast( ¼).

63

1 tähendab ühte tükki ja 4 tähendab mitmeks tükiks on üks õun lõigatud.

Sulle kingitakse sünnipäevaks tort. Kui lõikad tordi kaheks võrdseks tükiks, siis saab kumbki pool torti.

Lõigates tordi neljaks osaks, saab iga laps neljandiku.

66     67

Kuidas leida osa arvust?

Et leida arvust ½, jagame selle arvu kahega.

Et leida arvust ¼, jagame selle arvu 4-ga jne.

Arvust ühe osa leidmiseks jagame selle arvu jaotatud osadega.

Arvust 80 veerand ehk ¼ on 80:4=20

Kui teame arvust ühe osa väärtust, siis selle arvu leidmiseks korrutame osade arvu ühe osa väärtusega.

Kui arvust 1/5 on 3, siis tervik on 15, sest 3*5=15

 

Enesekontrolliks:

  1. Slaidid murdudest
  2. Pitsa mäng
results loading