NATURAALARVUDE JAGAMINE

Jagamine on korrutamise pöördtehe ja seega saab jagamise õigsust kontrollida korrutamise abil

Jagada üks arv teisega tähendab leida niisugune arv, mida jagajaga korrutades saame jagatava.

27             :        3    =      9

jagatav        jagaja    jagatis

 

Näide: 27:3= 9

vaatame, kas saame jagatava, kui korrutame jagatist jagajaga: 3·9=27

Jagamise erijuhud

tabel21

Kirjalik jagamine

tabel22

Kui jagada nullidega lõppevat naturaalarvu arvudega 10,100,1000…, siis jätame jagatava lõpust ära nii mitu nulli, kui mitu on neid jagajas.

Näide: 4500:50 ehk 450:5=90

Võrrandite lahendamine

Tundmatu teguri arvutamiseks tuleb korrutis jagada teise teguriga.

tabel23

tabel24

Jagamistehte korral ühenduvusseadus ei kehti.

 

JAGATISE PÕHIOMADUSED

tabel25

Kui jagatav ja jagaja lõpevad nullidega, siis võib mõlema lõpust ära jätte võrdse arvu nulle.

Näide: 600:50= (600:10):(50:10)=60:5=12

 

JÄÄGIGA JAGAMINE

tabel26

 

Video. Jagamine.

Video. Jagamine ja jääk.

Video. Kirjalik jagamine.

results loading