NATURAALARVUDE KORRUTAMINE. KORRUTAMISE VAHETUVUSSEADUS

Naturaalarvude korrutis n·a  on võrdne n liidetava summaga, milles iga liidetav on a.

a+a+a+a….+a= n·a (n on arv, mis näitab, mitu liidetavat on kokku).

tabel14

Korrutamine arvudega 1 ja 0

Arvuga 1 korrutades arv ei muutu. Kui korrutises on kas või üks teguritest null, siis võrdub kogu korrutis nulliga. Kui korrutis on võrdne nulliga, siis järelikult on vähemalt üks teguritest võrdne nulliga.

 

1·n=n·1= 1+1+1…+1 (n arv liidetavaid)=n

Näide: 1·5=5·1= 1+1+1+1+1=5

 

0·n=n·0= 0+0+0…+0 (n arv liidetavaid)=0

Näide: 0·3=3·0= 0+0+0=0

 

Näide: Asenda summa korrutisega ja arvuta. 5+5+5+5+5+2

Lahendus: 5+5+5+5+5+2= 5·5+2=25+2=27

 

Kirjaliku korrutamise puhul tuleb  korrutatavad arvud kirjutada üksteise alla ning seejärel korrutada kõik ülemise arvu numbrid alumise arvu numbritega alustades väikseimatest ühikutest.

tabel15

results loading