NATURAALARVUDE ÜMARDAMINE

Arvandmeid ümardatakse, et oleks neid lihtsam meeles pidada ja ka seetõttu, et arvandmed muutuvad kiiresti ning arvu ühelistel ja  kümnelistel ei ole eriti suurt tähtsust. Ümardamisel kasutatakse ligikaudset võrduse märki: »

tabel5

Harjutus. Naturaalarvude ümardamine.

results loading