NATURAALARVUDE VÕRDLEMINE

Arvude omavaheliseks võrdlemiseks kasutatakse märke: = (on võrdne) , > (on suurem),< (on väiksem)

 

Kui kahes naturaalarvus on erinev arv kohti, siis on rohkemate kohtadega arv suurem. Kui kahes arvus on võrdne arv kohti, siis alustame võrdlemist kõige kõrgemast järgust. Suurem on see arv, milles on selle järgu ühikuid rohkem. Kui kõrgema järgu ühikute arv on võrdne, siis võrdleme järgmise järgu ühikuid.

tabel4

results loading