Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Kahe nimisõna kokku- või lahkukirjutamine sõltub täiendsõna käändest.

Kui täiendsõna on ainsuse nimetavas käändes, kirjutatakse sõnad KOKKU (kuldsõrmus, okaspuu).
Kui täiendsõna on lühenenud tüvega, kirjutatakse sõnad KOKKU (õpilaspäevik, inimsugu).
Täiendsõna on ainsuse omastavas käändes, siis kirjutatakse sõnadKOKKU,

  • kui  täiendsõna väljendab liiki või laadi ja vastab küsimusele missugune?  (jahikoer, seinakell).
  • kui moodustub hulka väljendav ühend (liivahunnik, suhkrutükk).
  • kui ainsuslik omastav on mitmusliku sisuga (tikutoos, raamaturiiul).

LAHKU,

  • kui täiendsõna näitab kuuluvust, vastab küsimusele kelle? mille? (naabri koer, isa kell).
  • kui hulka väljendava sõna täiendosa on liitsõna (mereliiva kuhi).
Täiendsõna on mitmuse omastavas käändes, siis kirjutatakse sõnad LAHKU (ostude nimekiri, raamatute loend).Erandina kirjutatakse KOKKU,

  • kui kahesilbilise täiendsõnaga tekib omaette tähendus (lasteaed, maadeuurija).
  • kui pikema täiendsõnaga tekib kindlakskujunenud ühend (vanadekodu, hingedepäev).

TEST

Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine

results loading