Poolitamine

Poolitamine on sõnaosa viimine uuele reale.

Poolitamisel kehtivad silbitamisreeglid, aga ühe kitsendusega: ühte tähte ei jäeta üksinda rea lõppu ega kanta üle järgmise rea algusse.

TEST:

Silbitamine ja poolitamine. Tunne reegleid

Poolitamine. Vali õiged

Näide:

Missuguses sõnas on silbitus- ja poolituskohad erinevad?

Antud sõnad Õige valik
Silbitamiskohad Võimalikud poolitamiskohad
lauale, malega, tuuline, külm

lusikale, putru, luuaga, majas

rätikuid, isalt, paberit, juukseid

karbis, telefoniga, tuppa, põuane

liblikaid, onuga, võtmeid, klamber

õline, televiisorit, diplom, seelikut

pesu, saiale, jooksmine, gloobus

vihikusse, kodus, oleme, vanker

emane, puude, siiski, õhkama

kasvas, kevadel, pruunid, ajas

rohelised, kõiguvad, elu, see

loomad, ega, närisid, õrnad

ära, asjata, mõtted, sosistas

loodus, kaua, viimane,

esimesed, lohakad, üksmeel, tore

õhtu, udune, laisad, uhkena

päikeses, lustakaid, leia, kurgi

ajasid, suurtele, kuuski, kauneid

talvine, pidulik, selline, oma

lau-a-le

luu-a-ga

i-salt

põu-a-ne

o-nu-ga

õ-li-ne

saiale

o-le-me

e-ma-ne

a-jas

e-lu

e-ga

ä-ra

kau-a

e-si-me-sed

u-du-ne

lei-a

a-ja-sid

o-ma

laua-le

luua-ga

isalt

põua-ne

onu-ga

õli-ne

saiale

ole-me

ema-ne

ajas

elu

ega

ära

kaua

esi-me-sed

udu-ne

leia

aja-sid

oma

results loading