RATSIONAALARVUD

Ratsionaalarve saab esitada murdavaldisena (ehk jagatisena), mille lugejas ja nimetajas on täisarvud, kusjuures nimetaja on nullist erinev.

Ratsionaalarvude sekka kuuluvad seega naturaalarvud, positiivsed ja negatiivsed täisarvud ning positiivsed ja negatiivsed murdarvud. Murdarvud on harilikud murrud või kümnendmurrud.

1

http://www.matemaatika.edu.ee/

 

results loading