RISTKÜLIK

90

Ristkülik on nelinurk, mille kõik nurgad on täisnurgad.

Ristküliku ümbermõõt:

P = 2 (a + b)

P – ristküliku ümbermõõt

a – ristküliku pikkus

b – ristküliku laius

ümbermõõt = 2 • (pikkus + laius)

Ristküliku diagonaal 92

Näide:

Leiame ristküliku ümbermõõdu, kui ristküliku pikkus on 5 cm ja laius on 3 cm.

P = 2 • (5 + 3) = 2 • 8 = 16 (cm)

Vastus. Ristküliku ümbermõõt on 16 cm.

 

Ristküliku pindala:

S = ab

S – ristküliku pindala

a – ristküliku pikkus

b – ristküliku laius

pindala = pikkus • laius

Näide:

Leiame ristküliku pindala, kui ristküliku pikkus on 5 cm ja laius on 3 cm.

S = 5 • 3 = 15 (cm2)

Vastus. Ristküliku pindala on 15 cm2.

Ristküliku omadused:

  • Ristküliku vastasküljed on omavahel paralleelsed.
  • Ristküliku diagonaalid on võrdsed ja poolitavad teineteist.
  • Diagonaal poolitab ristküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks.
  • Diagonaali saame Pythagorase teoreemist 93

91

results loading