Risttahukas ja kuup

Risttahukas on ruumiline kujund ehk keha.
Risttahuka tahkudeks on ristkülikud.
Risttahuka vastastahud on võrdsed.

Joonisel
a – risttahuka pikkus
b – risttahuka laius
c – risttahuka kõrgus

14

Risttahuka pinnalaotus:

15

VIDEO: Kuidas saadakse pinnalaotus

Kuup on risttahukas, mille kõik mõõtmed on võrdsed.

Kuup on ruumiline kujund ehk keha, mille tahkudeks on kuus ruutu.

16

Ka kuubil on 8 tippu, 12 serva ja 6 külge.

results loading