STATISTILISE KOGUMI KARAKTERISTIKUD (ARITMEETILINE KESKMINE)

Statistiliste andmete iseloomustamiseks leitakse ka nende andmete aritmeetiline keskmine.

Antud arvude aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse arvu, mis saadakse antud arvude summa jagamisel liidetavate arvuga.

N: Leia arvude 3, 4, 5 ja 6 aritmeetiline keskmine.

Aritmeetilise keskmise leidmiseks liidame antud arvud kokku ja jagame nende arvuga (arve on 4, jagame 4-ga):

72

Arvuta oma hinnete aritmeetiline keskmine (selleks sisesta oma hinded)

Leia arvude aritmeetiline keskmine

results loading