TEHTED KÜMNEND- JA HARILIKE MURDUDEGA

Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks:

Kümnendmurru teisendamisel harilikuks murruks kirjutame lugejaks kümnendmurru murdosa ja nimetajaks arvu 1 nii mitme nulliga, kui mitu numbrit on kümnendmurru murdosas. Kümnendmurru täisosa jääb saadava segaarvu täisosaks. Võimaluse korral tuleb saadud harilikku murdu taandada!

1

2

3

Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks:

I võimalus: Jagame lugeja nimetajaga, sest murrujoonel on jagamismärgi tähendus (kui arvus on täisosa, siis selle jätame puutumata. Saame kasutada ka siis, kui tulemuseks ei ole lõplik kümnendmurd.

4

5

II võimalus: Proovime leida sellise arvu, millega murru nimetajat korrutades saame nimetajaks 10, 100, 1000 jne. Ei saa kasutada siis, kui nimetajas ei ole arve 2,5 või arvude 2 ja 5 korrutist.

6

Harjuta kümnendmurdude ja harilike murdude teisendamist

Tehted harilike murdudega

Harilike murdude liitmisel (või lahutamisel) tuleb teisendada antud murrud ühenimelisteks, seejärel liidame omavahel (või lahutame) saadud lugejad.

Segaarvude liitmisel (lahutamisel) liidame (lahutame) omavahel murdude täisosad, seejärel murdosad. Võimalusel taandame lõppvastuse.

Korrutamisel korrutame omavahel murdude lugejad ja nimetajad. Segaarvud teisendame esmalt liigmurdudeks. Enne korrutamist on otstarbeks esmalt taandada.

Jagamisel leiame esmalt jagaja pöördarvu, seejärel korrutame omavahel saadud lugejad ja nimetajad.
Lõppvastused taandame ja esitame segaarvuna.

7

8

Lisaks:

results loading