TEKSTÜLESANDED

Tekstülesannete lahendamiseks:

  1. Loe ülesande tekst hoolikalt algusest lõpuni läbi.
  2. Tee selgeks, mida otsitakse ja mis on antud.
  3. Tähista otsitavad tähtedega (x, y jne).
  4. Koosta võrrand(id).
  5. Lahenda võrrand(id).
  6. Kontrolli vastust ülesande teksti järgi.
  7. Hinda, kas vastus on realistlik (n.t. kiirus, aeg vms).
  8. Kirjuta täislausega vastus küsimusele, mis on esitatud.

Ühe ülesande lahendus:

results loading