TÜVENUMBRID

Ligikaudsete arvude täpsuse iseloomustamiseks kasutatakse tüvenumbrite mõistet.

Ligikaudse kümnendmurru tüvenumbrid on kõik selle arvu numbrid, välja arvatud arvu alguses olevad nullid (avanullid).

N: arvus 0,0145 on kolm tüvenumbrit: 1, 4 ja 5;

arvus 0,01045 on neli tüvenumbrit 1, 0, 4 ja 5

Ligikaudse täisarvu tüvenumbrid on selle arvu kõik numbrid, välja arvatud lõpunullid, mis asendavad ümardamisel kõrvaldatud numbreid.

N: arvus 305 on kolm tüvenumbrit 3, 0 ja 5.

N: Eesti rahvaarv on ligikaudu 1 300 000 elanikku. Selle arvu tüvenumbrid on 1 ja 3.

Mõnikord on nulliga lõppevates täisarvudes viimane õige number alla joonitud. Näiteks arvu tüvenumbrid on 1, 4, 0 ja 0.

Loe ja harjuta

Ligikaudsete arvude liitmisel ja lahutamisel ümardatakse vastus kõige madalamale järguni, mis on olemas kõigis lähteandmetes:

N: Tee tehe ligikaudsete arvudega ja ümarda õige tüvenumbrini:

40

Ligikaudsete arvude korrutamisel ja jagamisel tuleb vastus ümardada nii, et selles oleks nii mitu tüvenumbrit, kui on vähima tüvenumbritega arvus esialgses tehtes.

N: Korruta ligikaudsed arvud:

41

results loading