USUPUHASTUS MAAL

Kuna tol ajal arvati talupojad samausulisteks oma isandatega, siis seal kulges usupuhastus teistmoodi. 1525 a. maapäeval teatasid vasallid oma otsusest jääda katoliikluse poolele kuna 1524 a. oli usupuhastuse tõttu Saksamaal puhkenud talurahvaülestõus. Talupojad olid siingi rahutuks muutunud, sest protestantlikud jutlustajad õhutasid neid teotöö tegemisest ja koormiste maksmisest keelduma. 16. sajandi keskpaigaks aga oli enamus vasalle luterlasteks hakanud ja kujunenud olukord legaliseeriti 1554 a. Volmari maapäeval. Isandatega samasse usku arvati automaatselt ka talupojad,  kellele aga ei meeldinud uue usuga kaasnev pühakutekultuse kadumine.

Video. Reformatsioon.

results loading