VÕRDHAARSE KOLMNURGA OMADUSI

Joonisel on võrdhaarne kolmnurk ABC, kus AC = BC ja lõik KC poolitab nurga ACB

Külgi AC ja BC nimetatakse selle kolmnurga haaradeks ja külge AB aluseks. Nurk A ja nurk B on võrdhaarse kolmnurga alusnurgad ja nurk C tipunurk.

Võrdhaarse kolmnurga omadused:

  • Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on võrdsed.
  • Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja poolitab aluse ja on alusega risti.

Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja on ühtlasi kolmnurga sümmeetria- ehk peegeldusteljeks.

Need omadused on ka võrdkülgsel kolmnurgal. Võrdkülgse kolmnurga kõik nurgad on võrdsed ja seega 60°.

Ülesandeid kolmnurkade liigitusest ja võrdhaarsest kolmnurgast

results loading