JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA

Ühekohalist jagatist võib leida proovimise teel. Jagatist on kerge leida, kui jagan jagatava kümnelised jagaja kümnelistega 34 : 5= ligikaudu 6. Kontrollimiseks korrutan 58 x 6= 348

Nt. 348: 58= 6

Kui jagamisel tekib jääk:

Nt: 225 : 27= 8 jääk 9 jagan 22 kümnelist 2 kümnelisega, saan 11. Siis peab jagatis olema alati väiksem kui 10, sest 10 x 27=270, mis on suurem kui 225, seepärast proovin üheksaga, 27 x 9= 243, ka see ei sobi. Proovin kaheksaga 27 x 8= 216. 225 – 216= 9

Kirjalik jagamine:

51

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.