Keskaja perioodid:KÕRGKESKAEG (11.-13. sajand)

  • kujuneb lõplikult välja seisuslik korraldus
  • areneb rahamajandus, mille baasiks on linnad
  • tsunftikäsitöö õitseaeg
  • kaubanduse areng
  • algab tsentraliseeritud riikide teke

Keskaja kõige tormilisema arengu periood. Rahvaarvu kasv tõi kaasa olulisi muutusi kõikjal Euroopas. Asustus tihenes, hariti üles uusi põlde, rajati linnu, uue hoo sai sisse kaubandus ja majandus, kasutusele võeti tehnilisi leiutisi. Oluliselt suurenes Rooma piiskopi e paavsti võim ja katoliku kiriku vägevus. Samas oli kõrgkeskaeg ristisõdade ajajärk ja rüütliseisuse ja läänikorra õitseaeg.

Damietta vallutamine 1219 ristisõdijate poolt. Henri Delaborde’i maal, 1850

ajalugukeskaeg10

 

Kujunesid välja Euroopa piirid.  Euroopa territoorium suurenes kolme sajandi jooksul ligi kaks korda. Põhja- ja Ida-Euroopas tekkisid uued kuningriigid (Rootsi, Norra, Taani, Poola ja Ungari).

ajalugukeskaeg11

Märkimisväärne edasiminek toimus hariduses, tekkisid toom- ja kloostrikoolid, rajati esimesed ülikoolid.

Bologna ülikool

Ajalugukeskaeg12

 

Keskaegsete ülikoolide ajalugu uurides

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.