KIIRUS, AEG, TEEPIKKUS

Teepikkus on keha liikumistee pikkus. Aeg on sündmuse kestus ajaühikutes mõõdetuna. Kiirus näitab, kui suure teepikkuse läbib keha ühes ajaühikus ning kiiruse põhiühikuks on 1 m/s. Samuti kasutatakse väga sageli ühikut km/h.

Teepikkuse arvutamise valem
Liikumisel läbitud tee pikkus on võrdne kiiruse ja aja korrutisega:

42 on teepikkus s on tee pikkus, v on kiirus ning t on aeg

Kahte suurust teades, saame alati ka kolmanda leida.

Kui on vaja leida kiirus: v=s:t

Kui on vaja leida aeg: t=s:v

43

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.