KORRUTAMISE SEADUSED

Positiivsete arvude korrutamise seadused kehtivad ka täisarvude korrutamisel.

  • Vahetuvuse ehk kommutatiivsuse seadus

  • Ühenduvuse ehk assotsiatiivsuse seadus

Mitme teguri korral on korrutise märk pluss, kui negatiivseid tegureid on paarisarv, ja miinus, kui negatiivseid tegureid on paaritu arv.

Näide:

Kui kas või üks teguritest on null, on ka korrutis null.

Näide:

 

Video: Korrutamine 1

Video: Korrutamine 2

Tehete omadused: Arvude omadused 1

Harjuta

Harjuta kõiki tehteid täisarvudega:

Ülesanne 1

Ülesanne 2

Ülesanne 3

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.