Kuidas tuua näiteid?

Miks näited vajalikud on?

 • Abstraktne mõiste ei ava asja olemust.
 • Teeside tõestamisel.
 • Väidete toestamisel.
 • Monotoonse teksti muutmisel vaheldusrikkamaks.

Mida näidetena kasutada?

 • Fakte
 • Arvandmeid
 • Elust nopitud juhtumeid
 • Anekdoote
 • Väljamõeldud lookesi

Kuidas näited kaastekstiga siduda?

Näiteid seo kaasteksti, kasutades sõnu

 • näiteks
 • nagu
 • nagu näiteks
 • võtame näiteks
 • kas või

Soovitusi näidete toomiseks:

 • Näite võib esitada väitelause ees
 • Niigi selget pole mõtet üle illustreerida
 • Näitlikke arve või juhtumeid esitades arvesta lugejat (või kuulajat) (millisesse sihtrühma kuulub)
 • Eelista uudset ja värsket materjali
 • Ole ettevaatlik kaugetest maadest ja erinevast ajastust näidete toomisel
 • Et tagada objektiivsust, esita enda vaateviisi toetavate näidete kõrval ka vastukäivaid fakte. Kasuta selleks sõnu samas, seevastu, siiski, samal ajal, teiselt poolt
 • Kui näitmaterjali kipub väheks jääma, avarda otsinguvälja ja siirdu näidete otsinguil hoopis mõnda teise sektorisse-põllumajandusse, metsandusse, poliitikasse, haridusse, sporti, missindusse jne.
See artikkel on retsenseerimata.