KÜMNELISED JA ÜHELISED

Arvud koosnevad järkudest: ühelised, kümnelised, sajalised jne. Arvu järk näitab, mitu ühelist on arvu selles järgus. Selle põhjal saame kirjutada arve välja järkarvude summana.

Näiteks 323 = 300 + 20 + 3. Sajaliste järk näitab, et arvus on 300 ühelist, kümneliste järk näitab, et arvus on veel 20 ühelist ja üheliste järk näitab, et arvus on veel 3 ühelist.

133

134

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.