KÜMNENDMURDUDE KORRUTAMINE

KÜMNENDMURDUDE KORRUTAMINE

Kümnendmurdude korrutamisel:

1) jätame tegurites koma tähele panemata ja leiame saadud naturaalarvude korrutise.

2) eraldame paremalt komaga nii mitu kümnendkohta, kui mitu on neid tegurite murdosades kokku.

 

Näide. Korrutame 3,42 ja 0,75

tabel66

Nii nagu naturaalarvude korral, siis ka kümnendmurdude korral x²=x*x ja x³=x*x*x.

Näiteks: 0,3³=0,3*0,3*0,3=0,027

 

Kümnendmurdude korrutamine

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.