LÕPMATUD KÜMNENDMURRUD

Teisendame kümnendmurruks hariliku murru 86. See on lõplik kümnendmurd.

Teisendame kümnendmurruks murru 87. Jagamist võime jätkata kui tahes kaua. See on lõpmatu kümnendmurd.

Lõpmatuid kümnendmurde, mille murdosas mingi number või numbrite rühm hakkab korduma, nimetatakse lõpmatuteks perioodilisteks kümnendmurdudeks.
Korduvat numbrit või rühma nimetatakse kümnendmurru perioodiks. Neid kirjutame nii:

88

Loeme: null koma kaheksateist perioodis.

N: 89, loeme: kaks koma üks kuus perioodis.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.