ARVUDE VÕRDLEMINE

Kahest arvust on väiksem see, mille kujutis arvteljel asub teise arvu kujutisest vasakul, st negatiivses suunas.

Näiteks arv -2 on väiksem kui 1, sest -2 asub arvust 1 vasakul. Arv -1 on suurem kui arv -3, sest arv -3 asub arvteljel arvust -1 vasakul pool.

Sellest järeldub:

  • iga negatiivne arv on väiksem nullist ja igast positiivsest arvust
  • kahest negatiivsest arvust on väiksem see, mille kujutis arvteljel asub teise arvu kujutisest vasakul.

youtube_video

Järjesta arvud alates väiksemast

Ülesanded positiivsete ja negatiivsete arvude ja temperatuuri kohta

Järjesta arvud

Võrdle arve