AVALDISTE LIHTSUSTAMINE

9. klass > Matemaatika > Põhikooli matemaatika eksamiks kordamine

Avaldiste lihtsustamine tähendab avaldise võimalikult lihtsale kujule viimine, kasutades abivalemeid, tehteid hulkliikmete ja üksliikmetega, sulgude avamist, koondamist jm teisendusi.

Arvutamise abivalemid:

63

Avaldise lihtsustamine

youtube_video