-B: MIDA TEEB?

2. klass > Eesti keel > 1. poolaasta

KUI SÕNA VASTAB KÜSIMUSELE MIDA TEEB?, SIIS KIRJUTAME SÕNA LÕPPU – b.

Näiteks:

  • kirjutab,
  • loeb
  • magab.

Need sõnad on tegusõnad.