JAATAV JA EITAV KÕNE

3. klass > Eesti keel > 2. poolaasta

10

11

 

Pööra lauset  Ma pingutasin kõvasti  kõikides pööretes nii jaatavas kui ka
eitavas kõnes.

Jaatav kõne

Eitav kõne

Ma ……………………………. Ma …………………………….
Sa …………………………….. Sa ……………………………..
Ta …………………………….. Ta ……………………………..
Me ……………………………. Me …………………………….
Te …………………………….. Te ……………………………..
Nad …………………………… Nad ……………………………

 

Testi:

 

  1. Lihtminevik, jaatav kõne