KOLMNURK

3. klass > Matemaatika > 2. poolaasta

Kolmurka, mille üks nurk on täisnurk nimetatekse täisnurkseks kolmnurgaks.

73

Kolmnurka, mille kõik küljed on ühepikkused nimetatakse võrdkülgseks kolmnurgaks.

74

Kolmnurga ümbermõõt on kolmnurga külgede pikkuste summa.

75

P = a + b + c

Ümbermõõt = 1. külje pikkus + 2. külje pikkus + 3. külje pikkus.

Võrdkülgse kolmnurga ümbermõõdu leian , kui korrutan külje pikkuse kolmega.

76

P=3*a

 

Enesekontrolliks:

  1. http://lemill.net/lemill-server/content/exercises/kolmnurga-umbermoot