KÜMNENDMURRU TEISENDAMINE HARILIKUKS MURRUKS

6. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Kümnendmurru teisendamisel harilikuks murruks kirjutame lugejaks kümnendmurru murdosa ja nimetajaks arvu 1 nii mitme nulliga, kui mitu numbrit on kümnendmurru murdosas. Kümnendmurru täisosa jääb saadava segaarvu täisosaks. Võimaluse korral tuleb saadud harilikku murdu taandada!

79

 

Kümnendmurrud harilikuks murruks teisendamine

youtube_video

 

HARJUTA: