NATURAALARVUDE LAHUTAMINE. LAHUTAMISE OMADUSED

5. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Lahutamine on liitmise pöördtehe, kus summa ja ühe liidetava kaudu leitakse teine liidetav.

VÄHENDATAV — VÄHENDAJA = VAHE

        25              —           13         =  12

 

Näide:

1) Leiame vahe, kui vähendatav on 342 ja vähendaja on 167.

342 – 167= 175

Kontrollime vastust liitmise abil:

175+ 167= 342

Seega on arvutatud vahe õige.

 

Lahutamise omadused:

tabel8