PÖÖRDARV

6. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Naturaalarvu pöördarvu leidmiseks võime selle naturaalarvu kirjutada hariliku murruna, mille nimetajas on 1, ja seejärel vahetame lugeja ja nimetaja.

N: Arv 98 ja selle pöördarv on 3.