SEGAARVU KORRUTAMINE NATURAALARVUGA

6. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

I: Segaarvu korrutamiseks naturaalarvuga teisendame segaarvu liigmurruks ja seejärel korrutame naturaalarvuga murru lugejat, nimetaja jääb endiseks.

N: 93

II. Korrutame antud arvuga eraldi segaarvu täisosa ja murdosa. Liidame need.

N: 94