5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Leia laused, kus on alus. Alus on lauseliige, mis näitab, kes või mis midagi teeb või teatud olukorras on. Aluseks on harilikult nimisõna nimetavas või osastavas käändes. Seega vastab alus tavaliselt küsimusele kes?, mis?, keda, mida?. Aluseks võib olla ka muu sõnaliigi sõna, kui see on nimisõna tähenduses.

Uuesti Kontrolli