6. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Märgi õigesti kirjutatud numbrid

Uuesti Kontrolli