3. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Asesõnad. Vali õige lühivorm

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 11
mina
2 / 11
sina
3 / 11
tema
4 / 11
meie
5 / 11
teie
6 / 11
nemad
7 / 11
minul
8 / 11
sinul
9 / 11
temal
10 / 11
minu
11 / 11
sinu
Uuesti Edasi