2. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

H sõna algul lauses

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 6
Kuuri katus kaeti____ värviga
2 / 6
Kohtusime sõpradega____ juures
3 / 6
Räästa____ on pääsukeste pesa
4 / 6
Tulime kokku, et aastapäeva aktuse kava läbi____
5 / 6
Kuuri seinal rippus Peetri____
6 / 6
Vanaema majakeses on tunda pühade____
Uuesti Edasi