10. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta häälikud õigesse kasti

GUVIKNRTEOMDÄSJ
sulghääliktäishääliksuluta kaashäälik
Uuesti Kontrolli