10. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta häälik õigesse kasti.

DÕUTAMKRIGÜLNÖBEOPHSJV
kaashäälikud ehk konsonandidtäishäälikud ehk vokaalid
Uuesti Kontrolli